مخصوص کاربران تهران و کرج
١

محصول مورد نظرتان و تعداد را انتخاب کنید

تعداد مورد نظر را انتخاب کنید :

۲

پست الکترونیک یا شماره موبایل خود را وارد نمایید

ایـمیل
موبایل
مرا بخاطر بسپار
قیمت واحد
جمع کل
۳

بانک صادرکننده کارت خود را انتخاب نمایید

بانک صادر کننده ی کارت :
مخصوص کاربران تهران و کرج
۴

انجام پرداخت

عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود